هيچ وقت تو خيابون نرو

اگه رفتي ؟ سرتو بالا نکن

اگه کردي ؟ به هيچکي نگاه نکن

اگه نگاه کردي ؟ نخند

اگه خنديدی ؟ شماره ازش نگير

اگه گرفتي ؟ بهش زنگ نزن

اگه زدي ؟ باهاش حرف نزن

اگه زدي ؟ نگو دوسش داري

اگه گفتي ؟ باهاش قرار نذار

اگه گذاشتي ؟ نرو سرقرار

اگه رفتي ؟ تحويلش نگير

اگه گرفتي ؟ عاشقش نشو

اگه شدي ؟ بهش نگو

اگه گفتي

...

ميذاره ميره

 

 

عاشق شدم کاش ندونه!
دست دلم رو نخونه!                                                                                    اگه بدونه ميدونم !
ديگه با من نمي مونه!
اونکه پيشش دل من گيره!
اگه بدونه می دونم ميزاره ميره!
اگه بدونه ديوونم کرده!
ميره و ديگه بر نميگرده!
عاشق شدم کاش ندونه!
دست دلم رو نخونه!
اگه بدونه ميدونم !
ديگه با من نمي مونه!
عاشق شدم دلواپسم!
گرفته راه نفسم!
دلهره دارم که بهش ميرسم يا نميرسم!
چشماي اون سر به سرم ميذاره!
دست از سر من بر نميداره!
داره بلا سرم مياره!
اما خودش خبر نداره!
دستام اگر که رو بشه!
دلم بي آبرو بشه!
راز مگو بگو بشه!
عاشق شدم کاش ندونه!
دست دلم رو نخونه!
اگه بدونه ميدونم ديگه با من نمي مونه!
عاشق شدم دلواپسم!
گرفته راه نفسم!
دلهره دارم که بهش ميرسم يا نميرسم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

/ 2 نظر / 15 بازدید
آرايه

میخوام بگم با همه دردناک بودنش؛ عشق شیرینه. نه؟

آرايه

سلام شقایق جون چقدر خوشجالم کردی با کامنتت. یه جورایی منم هم ولایتی تو حساب میشم.