تقدیم به تو :

 

 

 

 تقدیم به کسی که با شکوفه های بهار آمد .

امابرای من تنها بهارنبود . بهشتی بود در کره خاکی دلم .

فرامانروای قلبم ، امیر زندگیم ، پرنده ی کوچک خوشبختی من سلام !

سلام به یگانه معشوق قلبم ، به تو  که بهترینی و برایم بهترین خواهی ماند .

به تو که مقدس ترین آفریده خدایی و مرهم این جان خسته !  پادشاه سرزمین قلبم ، برای همه لحظات جادویی متشکرم !

 

متشکرم !

برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی .

برای همه وقت هایی که به حرف های این دل کوچکم گوش دادی .

برای همه وقت هایی که به من جرات و شهامت دادی .

برای همه وقت هایی که مرا در آغوش گرفتی .

برای همه وقت هایی که با من شریک شدی .

برای همه وقت هایی که با من به گردش آمدی .

برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی .

برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی .

برای همه وقت هایی که مرا تحسین کردی .

برای همه وقت هایی که باعث راحتی و آسایش من بودی .

برای همه وقت هایی که گفتی "دوستت دارم "

برای همه وقت هایی که در فکر من بودی
.

برای همه وقت هایی که برایم شادی آوردی
.

برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی
.

برای همه وقت هایی که دلتنگم بودی
.

برای همه وقت هایی که به من دلداری دادی
.

برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی
.به خاطر همه ی این ها .

هیچ وقت فراموش نکن که :

لبخند من به تو یعنی
" عاشقانه دوستت می دارم "

آغوش من همیشه برای تو باز است .

همیشه برای گوش دادن به حرفهایت آمادگی دارم
.

همیشه پشتیبانت هستم


در دنیا تو از هرکسی برایم مهم تر هستی
.

همیشه دوستت دارم چه به زبان بیاورم چه نیاورم
.

تو همیشه برای من شادی می آوری به خصوص وقتی که لبخند بر لب داری
.

من همیشه  دلم برای تو تنگ است
.

تو در تمام ضربان های قلبم حضور داری
. کمک کن تا لایق دلت باشم . کمک کن آنگونه باشم که باید.

 

 

همسرم روزت مبارک!!!!!!!!!!!    

 

                                          کسی که تا ابد دیوانه دار دوستت خواهد داشت .

                                                                                                              همسرت،شقایق

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
ریال(ري+ال)

دوستت دارم