سلام يكی از دوستانم چندی پيش برايم ايميلی فرستاده بود كه نوشتنش را در اينجا خالی از لطف نديدم. اميدوارم شما هم لذتش و ببرين!!

 

1_شش سال اوّل زندگی:
گريه نکن
شيطونی نکن
دست تو دماغت نکن
مامانت رو اذيّت نکن
روی ديوار نقاشی نکن
انگشتت رو تو پريز برق نکن
دمپايی بابا رو پات نکن
به خورشيدنگاه نکن
شبها تو جات جيش نکن
تو کمد مامان فضولی نکن
با اون پسربی‌تربيته بازی نکن
اسباب‌بازی‌ها رو تو دهنت نکن
زير دامن شمسی خانومرو نگاه نکن
دماغت رو تو لوله جاروبرقی نکن

  _۲
دوره ي دبستان:
موقع رفتن به مدرسه دير نکن
پات رو تو جاميزی نکن
ورقهای دفترت رو پارهنکن
مدادت رو تو دهنت نکن
به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نکن
حياط مدرسه رو کثيف نکن
دست تو کيف بغل دستيت نکن
تخته‌سياه رو خط‌خطی نکن
گچ رو پرت نکن

تو راهرو سرو صدا نکن
تو کلاس پچ‌پچ نکن
• ATARI
بازی نکن

دوره راهنمايی:
ترقّه بازی نکن
• SEGA
بازی نکن
جاهای بدبد فيلمها رو نگاه نکن
موقع برگشتن از مدرسه دير نکن
تو کوچه فوتبال بازی نکن
دست تو جيبت نکن
با مامانت کل‌کل نکن
تو کلاس صحبت نکن
بعد از ظهر سروصدا نکن
با دختر شمسی خانوم منچ بازی نکن
اتاقت رو شلوغ نکن
روی ميزبابات کتابهات رو ولو نکن
عکس لختی تماشا نکن
با بچّه‌های بی‌ادب رفت وآمد نکن
جرّ و بحث نکن

_4
دوره ي دبيرستان:
با کامپيوتر بازینکن
تقلّب نکن
با دوستات موتورسواری نکن
عصرها دير نکن
با دختر شمسی خانوم صحبت نکن
با بابات دعوا نکن
توکلاس معلّمتون رو مسخره نکن 
تو خيابون دنبال دخترها نکن
مردم‌آزاری نکن
نصف شب سرو صدا نکن
فيلم بد نگاه نکن
وقتت رو با مجله تلف نکن
چشم‌چرونی نکن

 _۵
دوره ي دانشگاه:
رشته‌ای رو که دوست داری انتخاب نکن
• ۲۴
ساعته چت نکن
سر کلاس درس غيبتنکن
با دختر شمسی‌خانوم دل و قلوه ردّ و بدل نکن
خيابون‌ها رو متر نکن
تو سياست دخالت نکن
با دخترهای مردم هر کاری دلت خواست نکن
شببرای شام دير نکن
با مأمور پليس کل‌کل نکن
چراغ قرمز رو عشقی رد نکن
موبايلت رو Reject نکن
استادت رو اُسکل نکن
حذف پزشکی نکن
آستين کوتاه تنت نکن
همه رو دودره نکن

دوره ي سربازی:
موهاترو بلند نکن
روت رو زياد نکن
از اوامر سرپيچی نکن
فرار نکن
با اسلحه شوخی نکن
غيبت نکن
به آينده فکر نکن
درگيری ايجاد نکن
به فرمانده بی‌احترامی نکن
غير از خدمت به هيچ چيز ديگری فکر نکن
با رئيس عقيدتی جرّ و بحث نکن
اعتراض نکن
با دختر شمسی خانومنامه‌نگاری نکن
از تلف شدن وقتت ناله نکن
از آشپزخونه دزدی نکن

_7 دوره ي شوهر بودن:
با زنت شوخی نکن
زنت رو با دختر شمسیخانوم مقايسه نکن
به زنت خيانت نکن
بادوستانت الواتی نکن 
• تو
Orkut خودت رو Single معرفینکن

به زنهای ديگه نگاه نکن
موبايلت رو قايم نکن
از عکسهای قبلاز ازدواجت نگهداری نکن
پولت رو خرج دوستات نکن
رفتار دوران مجرّدی روتکرار نکن
غير از زندگی مشترک به هيچ چيز فکر نکن
ريسک نکن
بدوناجازهء زنت هيچ کاری نکن

 - 8
دوره ي پدر بودن:
بچّه رو تنبيه نکن
به بچّه بی‌توجّهی نکن
بچّه‌ت رو با بچّه‌های ديگه مقايسه نکن
به بچّهتوهين نکن
بچّه رو از بازی منع نکن
بچّه‌ت رو به کتک زدن بچّهء دخترشمسی خانوم تشويق نکن
با بچّه کل‌کل نکن
بچّه رو محدود نکن
بچّهرو از جنس مخالف دور نکن

/ 6 نظر / 8 بازدید
ستاره

راستی!در اولين حضورم اول ميشم..ولی چرا تا حالا کسی نيومده اينجا؟؟

ستاره

سلام شقايق جان..ازوب دختر مرهبون و پسر شجاع ميام..اشتباه نکردم..دوستای حامد و مرجان مثل خودشون دوست داشتنی و با احساسن..چند تا متن اخری رو خوندم..اين اخريه خيلی جالب بود..البته بيشتر مربوط به اقايون بود..من عاشق کتاب شازده کوچولوام..بهترین جاشو انتخاب کرده بودی..اهلی کردن...چقدر معرکه نوشته اين قسمتش رو انتوان دو سنت اگزوپری..خوشحالم که سلايق مشترک داریم..شاد باشی...بای..

Amis

ّIt is cool

كيميا

خيلي جالب بود

شقايق

کارت درسته دختر

غزال

سلام خيلی باحال بود شقايق جون به وبلاگ منم سر بزن خوشحال میشم موفق و شاد باشي