خوبی؟
خوبتر...؟
باز هم خوبتر...؟
بازهم...بیشتر.......؟
من؟
معلوم نیست....اما دختر خوبی شده ام یک پارچه خانم...
یه پارچه آقا....
چه فرقی می کند...!
مهم این است که اگر ببینیم به من افتخار می کنی.


باور کن!
07.gif

آمدم که
فقط این گل را بگذارم برای همه آنهایی که در دی آمدند و ماندند و
رفتند
و رفتند و رفتندو
من دل تنگ همشانم
,...
همه آنها....

/ 0 نظر / 11 بازدید