و من می دانم که این لحظات عین خوشبختی است ، اما نمی دانم باز در پی چه می گردم !

باز دیوانه ام ، مستم

باز می لزرد دلم ، دستم

/ 5 نظر / 8 بازدید
راهبه

چون رویاهارا باور نداریم...... [گل][گل][گل][گل][گل]

شب نقره ای

دیگه اینقدر سر به هوا نفس نکس توی زندگی / حالا که به صفحه مهم زندگیت رسیدی دیگه دست و دلم میلرزه و این حرفها معنی نداره / فقط یاس میاره و سردرگمی / سعی کن مثل کوه پشت عاشقانه های زندگیت و لحظه های دلدادگیت وایسی و از داشته هات مراقبت کنی / از خدا هم شاکر باش که داره بهت حال میده شقایق عزیزززززززززززززززززززززززز[گل]

شب نقره ای

اگر هم قصد به روز کردن نداری لااقل این پست رو بردار تا من خیالم راحت بشه از اینکه خوشی به دلت نزده و سرت گرم زندگیته دختر ! [گل]