تو قول دادی ديگه نیای به خوابم ، جا نگذاری عکستو ، لا کتابم ...

من اما تو بیداری هم هر روز می بینم خوابتو ....

riding27.jpg

من چون رهگذري كه آرام بر دوش خاطره ها مي گذرد ،
چون نيمه شبي آرام از دل برهوت مي گذرم ،
و چون قماربازي كه نمي داند از غم پاك باختن از كجا ميگذرد ،
همچون جاني كه تازه از كالبد يك رو به مرگ مي گذرد ،
خويشتن را در وجود تو گم كرده
به دنبال تو از همه جا مي گذرم...!

/ 0 نظر / 7 بازدید